BMI kalkulator idealnej wagi

 

Body Mass Index w skrócie BMI inaczej wskaźnik Queteleta II – to współczynnik powstały przez podzielenie masy ciała podanej w kilogramach przez kwadrat wysokości podanej w metrach. Zakres wartości wskaźnika BMI został opracowany wyłącznie dla osób dorosłych i nie może być sdziewczyna na wadzetosowany u dzieci poniżej 14 roku życia.

Oznaczanie wskaźnika masy ciała ma znaczenie w ocenie zagrożenia chorobami związanymi z nadwagą i otyłością, takimi jak miażdżyca,
cukrzyca, choroba niedokrwienna serca.  Podwyższona wartość wskaźnika BMI zwiększa ryzyko wystąpienia takich chorób.

 

Kalkulator BMI

stopy
cale
lbs
cm
kg

 

Zakresy wartości BMI

a) wg podstawowej klasyfikacji:

 • < 18,5 – niedowaga
 • 18,5–24,99 – wartość prawidłową
 • ≥ 25,0 – nadwaga

b) wg poszerzonej klasyfikacji:

 • < 16,0 – wygłodzenie
 • 16,0–16,99 – wychudzenie (spowodowane często przez ciężką chorobę lub anoreksję)
 • 17,0–18,49 – niedowaga
 • 18,5–24,99 – wartość prawidłowa
 • 25,0–29,99 – nadwaga
 • 30,0–34,99 – I stopień otyłości
 • 35,0–39,99 – II stopień otyłości
 • ≥ 40,0 – III stopień otyłości (otyłość skrajna)

źródło na licencji creative commons: Wikipedia